09215815315 info@fanoo3.com

نکات آزمون نظام مهندسی

معمارانه نکات آزمون نظام مهندسی نکات آزمون نظام مهندسی

نکات آزمون نظام مهندسی

نکات آزمون نظام مهندسی

ارسال شده توسط رسول صالحی پور

آزمون نظام مهندسی
آزمون نظام مهندسی

نکات آزمون نظارت و اجر:

1- ما حق استفاده از فضای آتریم جهت کاربردهای زیر را نداریم : 1- پلکان  2 – آسانسور  3 – پله برقی  4 – داکت تاسیسات برقی و مکانینکی 5- تهویه هوا

2- ارتفاع ها :

2-1 – ارتفاع طبقه برابر فاصله ایست قائم ، از کف تمام شده آن طبقه تا کف تمام شده طبقه بالاتر
2-2 – ارتفاع طبقه آخر : برابر فاصله ایست قائم از کف تمام شده آن طبقه تا کف تمام شده متوسط سطح بام

2-3 – ارتفاع بنا : برابر فاصله ایست قائم از تراز متوسط کف زمین طبیعی تا متوسط ارتفاع بام ( ارتفاع جان پناه )

3- مساحت پناهگاه امن به این طریق محاسبه میشود که برای هر نفر 0.28 متر مربع در نظر گرفته می شود .

منبع : مباحث 22 گانه نظام مهندسی

برچسب

نوشته شده توسط رسول صالحی پور

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*