رم کولهاس …. REM KOOLHAAS

 

REM KOOLHAAS
تولد ؛ 1944م. – رتردام هلند
1956-1952م. – اقامت در اندونزی
1968-1956م. – آمستردام ؛
خبرنگار روزنامۀ Haagse Post
فیلمنامه نویس رادیو- تلویزیون
1972- 1968م. – لندن ؛
تحصیل در مدرسۀ معماری A A

 مقالات …       Articles

1970م -” دیوار برلین به مثابۀ معماری          Berlin Wall

1972م -” مهاجرت ، یا زندانیان خودخواستۀ معماری

(پروژه نهایی کولهاس در مدرسه AA لندن)
Exodus or Voluntary Prisoners of Architecture
1972م. – اخذ بورس پژوهشی مؤسسۀ هارکنس امریکا

زیبائی وحشتناک قرن بیستم ؛ (1985م)
The Terrifying Beauty of the Twentieth Century
(1993م) جهانی شدن ؛   ……………….  Globalization 
(1993م) پلان تیپ ؛  ………………. Typical Plan
(1994م) شهر عام ؛  …………………….Generic City

rem

 بیانیه ها…     REM KOOLHAAS
(1975) – بیانیه ی : نیویورک تبدار

با معطوف به گذشته ای برای مانهاتن
Delirious New York: A Re

troactive Manifesto for Manhattan

(1994) – در هر حال چه اتفاقی برای شهرسازی افتاد؟
?What Ever Happened to Urbanism
(1994)- عظیم بودن: یا مسأله بزرگی
Bigness: or the Problem of Large
(2004)- فضای به درد نخور

Junkspace
کتاب ها..
1995م. – کتاب    S,M,L,XL
S,M,L,XL : Small,Medium,Large,eXtra Large
کارهای ( AMO ) و کولهاس درزمینه های جامعۀ امروز،ساختمان وتوسعه شهر
کتاب من تحقیقی برای ” نوع دیگری“ از معماری است.
1978م- نیو یورک تبدار     … Delirious New York
2004م-    … ?What is OMA

دفاتر کار…      Offices
1975- تأسیس دفتر معماری کلانشهر در لندن
OMA: Office for Metropolitan Architecture
(Rem Koolhaas,Elia and Zoe Zenghelis,Madelon Vriesendrop)

تعریف نوع جدیدی از روابط (هم نظری هم عملی)بین معماری و اوضاع فرهنگی معاصر
1999-اندیشگاه خالص    AMO
پروژه های مشترک   AMOMA
:معماری،شهر و فرهنگ تجسمیARCHIS مجله
(Anti-Domus)
مدرسه – دفتر طراحی دانشگاه هاروارد
برندۀ جایزۀ پریتزکرسال 2000م
Pritzker Architecture Prize
مبانی فکری..
رم کولهاس معماری با اندیشه های نظری و عملی
هنرمندی پیشگام در معماری عملی که تمام قوانین و ساختارها را می شکند و دنیای جدیدی را در معماری عرضه  می کند.ذهنیتی بسیار هوشمندانه و پشتکار زیاد
و یکی از شخصیت های برجسته تحولات معماری سالهای اخیر وشکفتگی آن بعد از دو دهه آنارشیسم واپسگرای پست مدرن(1985-1965)و پیشتازی عقیم دیکانستراکشن است.
سعی میکند پروژه های ناتمام نهضت مدرن را در شرایطی کاملا متفاوت که مشخصۀ آن جهانی شدن و اقتصاد بازارآزاد است به پیش برد.
– عجین بودن معماری و شهرسازی – از واحد مسکونی تا شهر و کلان شهر
– به دنبال حقیقت بی هویتی است.هویت در درون هر شخص است،هویت آزادی را می گیرد در حالیکه آزادی فضاهای شهری آنها را جذاب می کند…یکنواختی و هم شکلی مدرنیسم باعث از بین رفتن تنوع روحی شده و سبب می شود که بخواهیم تنوع مصنوع ایجاد کنیم
– پراگماتیک – مخالف سر سخت ایده الیسم مدرن،مهمترین مانع رسیدن انسانها به
ایده الهایشان خود ایده الها هستند.
– در عین حال افکار دیکانستراکشن را هم رد می کند.در 1986 از جنبش دیکانستراکشن جدا می شود.دیکانستراکشن یک مفهوم است که نمی توان آنرا با کج کردن نشان داد.
نوعی بروتالیسم واسازی شده دربعضی از کارهایش مشهود است.

– مخالف معماری روز ژاپن که نمود پیچیدگی و بیش از حد نشان دادن است.اغتشاش به اندازۀ کافی وجود دارد.اغتشاش از واقعیت های زندگی است ولی دلیلی ندارد آن را در فرم نشان دهیم،آنقدر اغتشاش هست که نیازی به نشان دادن ندارد.
کارهای مایکل گریوز را به تمسخر می گیرد،گریوز ژاپن را نشناخته و در ژاپن طراحی می کند…ریچارد میر کارهایش شبیه به هم اند…کارهای آلدوروسی وقار ندارد…
– پلی استر،فایبر گلاس،آلومینیوم یا فولاد موج دار،بتن خام و آستروتورف(چمن مصنوعی)
بی تکلف و غیر احساسی ، درعین حال با تفکر به کار می بندد
رم کولهاس با استفاده از یک دستگاه تبلیغاتی کارا،که از مخلوقات خود اوست،طرح ها و افکارش را در سطح جهان اشاعه می دهد.با این خصوصیات کولهاس را با چه کسی جز لوکوربوزیه می توان مقایسه کرد؟
کوربوزیه : ایدئولوژیک – شهر تاریخی احتیاجات جسمی و روحی انسان مدرن را براورده نمی کند
کولهاس : پراگماتیک – با رشد تصاعدی جمعیت دنیا شهرهای گذشته برای تقسیم بین انسانها جهت سکونت بسیار کوچک اند
کوربوزیه : عصر ماشین – خانه ماشینی است برای سکونت
کولهاس : عصر الکترونیک – ”شهر خاص “هویتی یاریخی دارد..در ”شهر عام“ بخش های وسیعی از زندگی شهری به پیوسته اند
کوربوزیه : شهر آرمانی سه میلیون نفره
کولهاس : از ”زیبایی وحشتناک قرن بیستم“ سخن می گوید،شهرهای امروز همگن نیستند
کوربوزیه : پلان آزاد،خانه روی پیلوتی،بام آزاد،پنجره در درازا،نما آزاد
کولهاس : آزادی پلان یعنی آزادی فضا…مقطع آزاد
کتابخانۀ بسیار بزرگ پاریس،مرکز هنر و تکنولوژی کارلسروهه(باهاس الکترونیک)،کتابخانۀ ژوسیو
کوربوزیه در ویلا های سالهای 30-1920 و کولهاس در بناهای سالهای 90-1980 هردو از
احجام مکعبی شکل استفاده کرده اند
کوربوزیه : در فضاهای داخلی باز هم احجام خالص به کار می برد(به جز کلیسای رونشان و غرفۀ فیلیپس)
کولهاس : در فضاهای داخلی احجام و سطوح نا منظم استفاده می کند
بین سالهای 1993 تا 2003 علاقۀ مفرطی به استفاده از چند وجهی های نا منظم از خود نشان می دهد
کتابخانۀ سیاتل،ایستگاه تلویزیون چین
مجلۀ – ژوئن 2003- با استفاده از نام مجله، کولهاس را یکی از سیم پیچ شده ترین معماران دنیا معرفی می کند
از طراحی علائم راهنمایی داخل بنا تا طراحی شهری و تئوری های مدیریت

خلاصه ای از بیانیه ها …

عظیم بودن : یا مسأله بزرگی (1994)

Bigness is ultimate architecture.It seems incredible that the size of a building alone embodies an ideological program,independent of the will of its architects

عظیم بودن غایت معماری است.شاید باور نکردنی باشد که اندازۀ یک بنا به تنهایی برنامه ای ایدئولوژیکی(در ذهن مخاطب)ایجاد می کند که مستقل از هدف و خواست معماران است

Of all the categories,Bigness does not seem to deserve a manifesto;discredited as an intellectual problem,it is apparently on its way to extinction_like the dinosaur_ through clumsiness,slowness,inflexibility,difficulty.

به نظر می رسد از میان تمام مقوله های ممکن،عظیم بودن شایستگی صدور یک منیفست را ندارد؛عظیم بودن به عنوان یک مسألۀ عقلانی،به واسطۀ خام بودن،کندی،عدم انعطاف پذیری و سختی_مانند دایناسورها_روند انهدام خود را در پیش دارد.

فضای به درد نخور(بنجل) ؛ (2004)

The build product of modernization is not modern architecture but Junkspace

بنای محصول مدرن سازی معماری مدرن نیست بلکه فضای به درد نخور است

Restore,rearrange,reassemble,revamp,

renovate,revise,recover,redesign,return,

redo,respect,rent : verbs that start with re- produce Junkspace

تعمیر کردن،باز آراستن،باز جمع کردن،دوباره وصله زدن،نو سازی مجدد،باز بینی،بازیابی،طراحی مجدد،بازگشت،شروع دوباره،احترام،اجاره کردن : که فعل هایی که با Re شروع میشوند  فضاهای بنجل و بدرد نخور می سازند…

 

برخی از آثار معمار …

PROJECTS  …      Small  

vila

         ویلا دال آو – پاریس،فرانسه 1991

 

 

small khaneye doost

خانه دو دوست – روتردام ، هلند  1998

 

                                                                                                           

PROJECTS  …      Medium

 

tatatreتئاتر رقص هلند – لاهه ، هلند 1987

medium hotel markaz

 هتل و مرکز همایش کنار خلیج – آگادیر،مراکش 1990

moze memari

مرکز هنرهای معاصر2- روتردام ، هلند 1988

vila dalav

مرکز هنرهای معاصر2- روتردام ، هلند  1992

PROJECTS  …     Large

 

l terminal

ترمینال دریایی – زیبروگ،بلژیک 1992

 

l markaz honari 1

مرکز هنر و تکنولوژی رسانه ای – کارلسروهه،آلمان1992-1989

PROJECTS  …    Extra Large

 

extra l ketab khane zh

 کتابخانه ژوسیو – پاریس،فرانسه – مسابقه (رتبه اول) : 1993

 

PROJECTS  …    1995-2006

 

S,M,L,XL amozeshgah2

ساختمان آموزشگاه – اوترخت،هلند ساخته شده : 96-1992

mosighi

شهر موسیقی پورتو – پورتو،پرتقال   ساخته شده : 2005-1999

ketab khane c

کتابخانۀ عمومی سیاتل – سیاتل،امریکا ساخته شده : 2005-1999

moze los

 

موزه هنرلوس آنجلس (LACMA)- لوس آنجلس،آمریکا مأموریت:2001

chin

ساختمان مرکزی و ایستگاه تلویزیونcctv-پکن،چین2008 -2002

sefarat

   سفارت هلند در برلین – برلین،آلمان ساخته شده : 2004-1997

 

taatr

تئاتر لوکسور- رتردام ، هلند مسابقه :1996

rem

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*