09215815315 info@fanoo3.com

کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر، محیط زیست

معمارانه اخبار کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر، محیط زیست

اخبار

کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر، محیط زیست

ارسال شده توسط رسول صالحی پور

معرفی
هزاره سوم دوران بازآفرینی تجربه های جدید در عین نگاه به گذشته دانش بشری بوده است. پنج شاخه عمده از فعالیت های مربوط به تمدن بشری مشتمل بر معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست، را می توان به عنوان موتور محرکه تمدن در قالب صورت کالبدین برگرفته از بن مایه های فکری عمده بشر نام برد. این پنج رشته مجزا در عین حال دارای مفاهیم فکری مشترکی در طرز تبدیل ایده به فرم کالبدی و بیان اندیشه های خود بوده اند. در دوران معاصر توجه همزمان به افق های فراروی آینده در عین کسب تجربه از نگاه به گذشته در حیطه های مختلف هر پنج شاخه معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست مورد توجه و بازخوانی قرار گرفته است. توجه گسترده به پنج مبحث ذکر شده و علوم میان رشته ای مرتبط در حوزه های گوناگون فکری و در بسترهای اندیشه های مدنی و در حوزه های برگرفته از دانش های مرتبط با بخش های مهندسی و علوم انسانی و نیاز به شناخت ابعاد گوناگون این پنج شاخه از فعالیتهای حرفه ای و آکادمیک در زندگی و تمدن انسانی مساله ای است که هر روز پیش از پیش در جوامع انسانی نمود های مختلفی به خود می یابد. علی رغم مطالعات علمی مدون و نیز پژوهش های صورت گرفته در این بخش ها، تنوع ابعاد و گستردگی حوزه ها و نیز ارتباطات مشترک میان این علوم ایجاب می کند تا توجهی هر چه بیشتر در این حیطه ها صورت گیرد. با ياری خداوند متعال دبیرخانه دائمی کنفرانس با همکاری گسترده دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و مراکز علمی آموزشی حرفه ای و نیز سازمان های مرتبط با پنج حوزه معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست و دانش های مرتبط میان رشته ای، در راستای توسعه هر چه بیشتر ارتباطات علمی بین پژوهشگران کشور و ایجاد محیط مناسب برای برقراری ارتباطات علمی و تبادل افکار، اولین کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته ICAUCAE 2016 را در تاریخ 17 اسفند 1394 برگزار می‌نماید.
محورهای اصلی کنفرانس:
معماری
شهرسازی
عمران
هنر
محیط زیست
سایر مباحث میان رشته ای مرتبط با محورهای اصلی
ریزمحورهای کنفرانس:

1. ریزمحورهای معماری:
• مهندسی معماری
• معماری داخلی
• معماری منظر
• معماری اسلامی
• مطالعات معماری ایران
• بازسازی پس از حادثه
• مرمت ابنیه
• سازه های سنتی
• اخلاق معماری
• تاریخ معماری
• معماری ایرانی
• فناوریهای نوین معماری
• درس آموزی از معماری گذشته
• افق های فراروی معماری آینده
• اقلیم و معماری
• معماری پایدار
• انرژی های نو در معماری
• معماری همساز با اقلیم
• انرژی در معماری
• مدل سازی اقلیمی معماری
• تاسیسات معماری
• معماری و مطالعات تطبیقی
• خلاقیت در معماری
• معماری در سینما
• تنظیم شرایط محیطی
• ایستایی
• شناخت مواد
• عناصر و جزییات
• هندسه کاربردی
• مبانی نظری معماری
• معماری جهان
• معماری معاصر
• روش تحقیق معماری
• کاربرد کامپیوتر در معماری
• طراحی فنی
• سازه در معماری
• سازه های نو
• حکمت هنر اسلامی
• سیر اندیشه های معماری
• روانشناسی محیط
• روشهای پیشرفته ساخت
• نقد معماری
• مقررات و ضوابط معماری
• آکوستیک معماری
• معماری زیرزمینی
• معماری اسلامی معاصر
• خلاقیتهای معماری گذشته
• معماری در ادبیات
• آموزش معماری
• نظریه و روشهای طراحی
• تحولات معماری
• معماری و میراث فرهنگی
• هویت معماری
• بیان معماری
• هندسه در معماری
• برداشت از بناهای تاریخی
• معماری بیونیک
• نورپردازی معماری
• سبک شناسی معماری گذشته
• سبک شناسی معماری معاصر
• سبک شناسی معماری آینده
• نظریه های مکانیابی
• معماری بومی
• معماری آینده
• معماری هوشمند
• BMS در معماری
• زیبایی شناسی معماری
• معماری دیجیتال
• تزیینات معماری
• معماری پارامتریک
• خلاقیت در معماری آینده
• معماری در گذر زمان
• طراحی معماری
• کاربریهای معماری
• طراحی معماری هتل
• طراحی معماری موزه
• طراحی معماری پارک
• طراحی معماری مراکز آموزشی
• طراحی معماری مراکز پژوهشی
• طراحی معماری درمانگاه
• طراحی معماری بیمارستان
• طراحی معماری ورزشگاه
• طراحی معماری دانشگاه
• طراحی معماری مسکونی
• طراحی معماری ویلا
• طراحی معماری مسجد
• طراحی مجتمع های زیستی
• مدیریت و تشکیلات کارگاهی
• معماری و دیگر هنرها
• معماری و آرمان شهر
• آسیب شناسی معماری
• معماری برای سالمندان
• معماری برای کودکان
• معماری برای معلولین
• معماری ادیان
• زنان معمار

2. ریزمحورهای شهرسازی:
• طراحی شهری
• برنامه ریزی شهری
• درک و بیان محیط شهری
• آمار در شهرنشینی
• طراحی در شهرسازی
• حقوق و قوانین شهری
• GIS
• نقشه برداری در شهرسازی
• مبانی روشهای طراحی شهری
• شناخت فضای شهری
• تحلیل فضای شهری
• مدل های کمی شهرسازی
• مبانی روشهای برنامه ریزی
• شهرسازی اسلامی
• روش تحقیق در شهرسازی
• طرح شهرسازی
• برنامه ریزی منطقه و ناحیه ای
• تکنیکهای طراحی شهری
• تکنیکهای برنامه ریزی شهری
• جمعیت شناسی شهری
• چالشهای شهرسازی
• شهر و سیاست
• جامعه شناسی شهری
• جغرافیای شهری
• اقتصاد شهری
• بافتهای فرسوده
• بافتهای قدیمی
• بافتهای تاریخی
• بازسازی شهری
• نوسازی شهری
• آموزش شهروندی
• گردشگری شهری
• اخلاق شهروندی
• پایداری شهری
• روانشناسی شهری
• شهرهای جدید
• شهرهای سنتی
• مدیریت شهری
• مسکن و شهرسازی
• شهر در سینما
• شهر در ادبیات
• اسطوره و شهر
• شهر در هزاره سوم
• سبکهای شهرسازی
• برنامه ریزی حمل و نقل
• ترافیک شهری
• شبکه حمل و نقل شهری
• شهر و شهرسازی معاصر
• آموزش شهرسازی
• فرهنگ شهرنشینی
• گرافیک شهری
• نماهای شهری
• بدنه های شهری
• آمایش سرزمین
• بحران در شهر
• زیرساختهای شهری
• منظرسازی شهری
• فرهنگ هویت و منظر شهری
• شهرسازی سنتی
• شهرسازی معاصر
• شهرسازی جهان
• تاریخ شهر و شهرسازی
• تاثیرات فناوری در شهر
• شهرسازی دیجیتال
• شهر الکترونیک
• شهروند الکترونیک
• تاریخ شهرنشینی و شهرسازی
• سیر اندیشه های شهرسازی
• تجارب جهانی طراحی شهری
• تاسیسات و زیرساختهای شهری
• کاربرد رایانه در شهرسازی
• گرافیک رایانه ای در شهرسازی
• سکونتگاه های غیر رسمی
• شهر و مناطق زلزله زده
• زیبایی شناسی شهری
• آسیب شناسی شهر و شهروندی
• تفسیر عکسهای هوایی ماهواره ای
• مدیریت پروژه های شهری
• آمار و احتمالات در شهرسازی
• علم و هنر شهرسازی
• فناوریهای نوین در شهر
• فناوریهای گذشته در شهر
• نظام اطلاعات شهری
• طراحی محیط شهر و اثرات آن
• ارزیابی زیست محیطی پروژه شهر
• ارزیابی توان محیط زیست شهری
• سوانح طبیعی و شهر
• بوم شناسی و شهرسازی

3. ریزمحورهای عمران و سازه:
• چالشهای مهندسی عمران
• تعمیر و تقویت سازه ها
• برنامه ریزی و کنترل پروژه
• روشهای ساخت
• مدیریت و مقررات پیمان
• سازه های بنایی
• سازه های چوبی
• بهینه سازی سازه ها
• مهندسی بندر
• ترمیم ساختمان ها
• ترمیم و نگهداری راه
• اصول مهندسی فرودگاه
• مهندسی زهکشی
• اقتصاد مهندسی عمران
• فاضلاب صنعتی
• مهندسی سیستم ها
• کاربرد کامپیوتر در عمران
• مهندسی ترابری
• راه آهن
• مهندسی ترافیک
• مهندسی تونل
• سازه های مدفون
• طراحی ایستگاه های پمپاژ
• رسوبگذاری، روشهای پیشگیری
• گذشته مهندسی عمران
• آینده مهندسی عمران
• مدیریت ساخت و اجرا
• تکنولوژی اجرا
• پیمانکاری
• تحلیل سازه ها
• شبکه های آب و فاضلاب
• مقاومت مصالح
• سازه های فولادی
• سازه های بتنی
• مهندسی پل
• بارگذاری
• GIS و کاربرد آن در منابع آب
• سدهای کوتاه
• ماشین های آبی
• مهندسی زلزله
• بارگذاري
• مهندسي تصفيه آب و فاضلاب
• تاسيسات مكانيكي
• تاسيسات برقی
• بناهاي آبي
• مصالح ساختمانی
• تکنولوژی بتن
• مهندسی سد
• سدهای بتنی
• سدهای خاکی
• استانداردهای مصالح
• عمران در ایران باستان
• مهندسي ترابري
• مهندسي سيستم ها
• ترميم ساختمان ها
• عمران محیط زیست
• اقتصاد مهندسی
• رسم فنی و نقشه کشی
• تحلیل قابلیت اعتماد سازه ها
• اجزاء محدود مقدماتی
• مهندسی تصفیه آب و فاضلاب
• خطوط انتقال و شبکه توزیع
• مدلهای آشفتگی
• مهندسی منابع آب
• هیدرولوژی آبهای سطحي
• آبهای زیرزمینی
• ماشین آلات راه سازی
• آزمایش های روسازی
• معماری شهرسازی در عمران
• تحلیل سازه ها
• اصول مهندسی باد و زلزله
• سازه های بتن آرمه
• مکانیک خاک ومهندسی پی
• مکانیک سیالات و هیدرولیک
• فتوگرامتری فضایی
• پردازش رقومی
• خوردگی درمصالح ساختمانی
• مهندسی عمران در قرن 21
• سیاستهای ساخت و ساز در ایران
• روشهاي عددي پيشرفته
• علوم كامپيوتري در علوم آب
• كيفيت آب
• جريان در محيط‌هاي متخلخل
• هيدروليك رسوب
• فيزيك خاك پيشرفته
• مقدمه‌اي بر زمين‌آمار
• استفاده از سطوح آبگير
• آبهای زیرزمینی
• هيدرومتئورولوژي
• بهينه‌سازي
• مهندسی ژئوتکنیک
• نقشه برداری
• آمارواحتمالات مهندسی عمران
• زمين شناسي مهندسي
• روسازی راه
• راهسازی
• اجرای سازه های فلزی وبتنی
• اصول مدیریت و ساخت
• مقاومت مصالح
• آزمایشگاه در مهندسی عمران
• سنجش از راه دور
• سیستمهای اطلاعات جفرافیایی
• مدیریت داده ها، سنجش از دور
• خلاقیت در مهندسی عمران

4. ریزمحورهای هنر:
• هنرهای تجسمی
• هنرهای موسیقی
• هنرهای نمایشی
• گرافیک
• گرافیک معماری
• گرافیک شهری
• گرافیک بصری
• ادبیات نمایشی
• ارتباط تصویری
• تصویرسازی
• نمایش عروسکی
• سینما
• تولیدات سینمایی
• تصویر متحرک
• هنر اسلامی
• هنر جهان اسلام
• آهنگ سازی
• نوازندگی
• آهنگ سازی
• کارگردانی
• مرمت اشیا و آثار
• پژوهش هنر
• بنیاد نمایش در غرب و شرق
• فلسفه هنری
• اسطوره و نمایش
• تحول بیان سینمایی
• هنر ایران باستان
• بازآموزی از هنر گذشته
• هنر معاصر
• هنر نو
• هنر پست مدرن
• هنر کهن
• هنر اساطیری
• آرکی تایپ ها در هنر
• فلسفه هنر
• نقد آثار تجسمی
• مبانی هنرهای تجسمی
• مبانی نظری موسیقی
• مطالعات میان رشته ای هنر
• هنر در تمدن اسلامی
• انسان طبیعت طراحی
• مطالعات تطبیقی هنری
• آشنایی با آرای متفکران هنر
• آشنایی با هنر و تمدن شرق
• بررسی و تحلیل مکاتب هنری
• جامعه شناسی هنری
• تحول نقوش در هنر ایران
• روش تحقیق هنری
• مبانی ادبیات نمایشی
• ماسک و گریم
• موسیقی نمایش
• نور و صدا در نمایش
• تهیه کنندگی
• رادیو
• نسخ خطی
• فرش
• نگارگری
• هنر فلز
• هنر خوشنویسی
• عکاسی
• فناوری در هنر معاصر
• کامپوتر در هنر
• هنر سنتی
• هنر بومی
• طراحی سنتی
• شناخت طرح و نقش
• هنر فرش ایران
• هنر و علم الیاف
• رنگرزی سنتی
• هنر فرش جهان
• اقتصاد هنر
• حفاظت ار آثار هنری
• طراحی حروف
• مردم شناسی هنری
• تاریخ نمایش در ایران
• تاریخ نمایش در جهان
• روانشناسی شخصیت در هنر
• هنر نمایشنامه نویسی
• هنر و کنترل کیفیت
• موزه داری هنری
• هنر اسلامی در دوره معاصر
• اصول خط و خوشنویسی
• تذهیب
• زیبایی شناسی هنر اسلامی
• هنر قرانی
• هنر سنتی
• استانداردهای هنرها
• هنر عرفانی
• حکمت هنر اسلامی
• المان های هنری
• هنر از منظر پدیدارشناسی
• رشته های هنری معاصر
• رشته های هنری سنتی
• هنر گذشته و گذشته هنر
• هنر آینده و آینده هنر
• کپی رایت و بازار اقتصاد هنری
• بازاریابی محصولات هنری
• هنر در فرهنگ و ادبیات ایرانی
• هنر در تاریخ
• آموزش هنر
• مبانی بازیگری
• مبانی طراحی صحنه
• مبانی نقد و تحلیل فیلم
• هنر فیلمنامه نویسی

5. ریزمحورهای محیط زیست:
• مهندسی محیط زیست
• حفاظت از محیط زیست
• تنوع زيستي
• آلودگي محيط زيست
• ایمنی محیط زیست
• ارزيابي و آمايش سرزمين
• احیاء مناطق بیابانی
• همزيستي با بيابان
• منابع طبيعي
• توسعه و عمران مناطق بياباني
• محیط زیست و شهر
• محیط زیست و عمران
• محیط زیست و هنر
• محیط زیست و معماری
• بیابان زدایی
• ارتقا فرهنگ زیست محیطی
• خلاقیتهای محیط زیستی
• حفظ محیط زیست
• محیط زیست و IT
• محیط زیست و گذشته
• بازآموزی از گذشته
• نگاه به آینده
• انتقال و انتشار آلاینده ها
• شناخت محيط زيست
• هيدروليك محاسباتي
• مهندسي كنترل سيل
• هيدروديناميك پيشرفته
• بهداشت محیط زیست
• تصفيه فاضلاب صنعتي
• اثرات زيست محيطي
• شبكه هاي آب و فاضلاب
• تصفيه خانه آب و فاضلاب
• هيدروديناميك آبهاي سطحي
• مهندسی و مدیریت پسماند
• مكانيك جريانهاي دو فازه
• جريان هاي غيرماندگار
• هيدروليك محاسباتي
• آلودگي صدا و كنترل آن
• هيدرولوژي آبهاي زيرزميني
• فرايند شيمييايي و بيولوژيكي
• حمل و نقل مواد زائد
• شناخت مواد زائد جامد
• بازيافت مواد زائد جامد
• روشهاي كنترل آلودگی
• جمع آوری مواد زائد
• روشهای عددی
• مدلهاي كيفي درمنابع آب
• برنامه ريزي غيرخطي پويا
• تصفيه فاضلاب
• آلودگي مواد زائد جامد
• روشهاي كنترل آلودگی
• تصفيه آب
• آلودگي هوا
• ديناميك سيالات
• تئوري لايه مرزي
• هيدروژئولوژي
• هيدرولوژي آماري
• تحليل سيستمهاي منابع آب
• مدلهاي كيفي در منابع اب
• نظريه تلاطم
• تئوري امواج
• جمع آوري فاضلاب
• آلودگي خاك
• آلودگي آبها
• آلودگي دريايي
• ارزشيابي آلودگيهاي هوا
• مهندسي رودخانه
• آینده محیط زیست
• مدل سازی آلاینده ها
• تهويه صنعتي
• برنامه ريزي محیط زیست
• مكانيك انتقال رسوب
• هيدرولوژي مهندسي
• اثرات زیست محیطی تصفیه ها
• آزمايشگاه عمليات واحد
• انتقال و توزيع اب
• بازيابي فاضلاب
• توسعه منابع آبهاي زير زميني
• ميكروبيولوژي آب و فاضلاب
• مديريت كيفي منابع آب
• هواشناسي
• فرایندهای تصفیه
• جريان هاي لايه اي(منطبق)
• كمپوست
• مدیریت محیط زیست
• جمع آوري اطلاعات زيستی
• کنترل محیط زیست
• مواد زائد خطرناك
• كنترل انتشار آلاینده­ها در هوا
• كنترل آلودگي هاي جوي
• کنترل آلودگی های زیستی
• مدیریت محیط زیست پایدار

پوستر کنفرانس
پوستر کنفرانس

منبع:

www.seminarscience.com/fa

برچسب , , , , ,

نوشته شده توسط رسول صالحی پور

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*