09215815315 info@fanoo3.com

دسته: نکات آزمون نظام مهندسی

نکات آزمون نظام مهندسی

نکات آزمون نظام مهندسی

ارسال شده توسط رسول صالحی پور

نکات آزمون نظارت و اجر:
1- ما حق استفاده از فضای آتریم جهت کاربردهای زیر را نداریم : 1- پلکان  2 – آسانسور  3 – پله برقی  4 – داکت تاسیسات برقی و مکانینکی 5- تهویه هوا
2- ارتفاع ها :
2-1 – ارتفاع طبقه

بیشتر بخوانید
آزمون نظام مهندسی

نکات آزمون نظام مهندسی

آزمون نظام مهندسی

ارسال شده توسط رسول صالحی پور

آزمون نظام مهندسی- طراحی معماری

بیشتر بخوانید