رنزو پيانو

رنزو پيانو 14 سپتامبر سال1937 در جنوا ایتالیا متولد شد معماري پيانو به سوابق او بستگي دارد چرا كه

پدري معمار داشت و با طرز قرار گرفتن ساختمان ها آشنا بود او پسري خجالتي بود كه در منطقه پيكي زندگي

مي كرد در آنجا منظره اي از طبيعت وجود نداشت و آفتاب سوزان هم آنها را دچار مشكل مي كرد لذا تصميم

گرفت تا سايباني از برگ در امتداد باد به طور ثابت درست كند و اين اولين كار او در راستاي معماري بود .

رم کولهاس …. REM KOOLHAAS

رم کولهاس تولد ؛ 1944م. – رتردام هلند
1956-1952م. – اقامت در اندونزی
1968-1956م. – آمستردام ؛
خبرنگار روزنامۀ Haagse Post
فیلمنامه نویس رادیو- تلویزیون
1972- 1968م. – لندن ؛
تحصیل در مدرسۀ معماری A A