دومین دوسالانه ی معماری، شهرسازی و طراحی داخلی ایران

دومین دوسالانه ی معماری، شهرسازی و طراحی داخلی ایران در سه بخش مجزا توسط هنرمعماری برگزار خواهد گردید. شرح و اطلاعات این سه بخش به‌قرار زیر است. موضوع بخش نخست (مسابقه ی طراحی مدرسه ی شش کلاسه): طراحی معماری مدرسه ی شش کلاسه در کرمان روستای محروم ده نو از توابع جیرفت. شرح طراحی: جیرفت، اطلاعت بیشتر دربارهدومین دوسالانه ی معماری، شهرسازی و طراحی داخلی ایران[…]

نخستین همایش ملی معماری، موسیقی و ادبیات

  معرفی همایش: موسسه پژوهشی معماری و شهرسازی در نظر دارد با همکاری سازمان زیباسازی شهر تهران در بهمن ماه ۱۳۹۴ همایشی علمی با مجوز از وزارت علوم تحقیقات و فناوری برگزار نماید. از کلیه پژوهشگران محترم تقاضا می گردد آثار مرتبط با محورهای همایش را از طریق سایت همایش به دبیرخانه ارسال نمایند. اطلاعات اطلاعت بیشتر دربارهنخستین همایش ملی معماری، موسیقی و ادبیات[…]

فراخوان جایزه معماری آسیا

جایزه معماری آسیا رویدادی سالانه خواهد بود که باهمکاری بدنه‌های دانشگاهی، فرهنگی و حرفه‌ای معتبر آسیایی، به بازشناسی و معرفی دستاوردهای قاره‌ی آسیا در حوزه‌ی نظری و عملی معماری و شهرسازی خواهد پرداخت.

مجله‌یArchitecture and Art) Magazine 2A ) از امسال (سال ۲۰۱۵)، در کنار رسالت خبری ـ رسانه‌ای خود، فعالیت جدیدی را در دنیای اتفاقات معماری، طرح‌ریزی و معرفی کرده است. این برنامه که با عنوان (جایزه معماری آسیا‌ی مجله‌ی 2A) و با نام اختصاری 2AAA اعلام شده، یک رویداد سالانه خواهد بود که باهمکاری بدنه‌های دانشگاهی، فرهنگی و حرفه‌ای معتبر آسیایی، به بازشناسی و معرفی دستاوردهای قاره‌ی آسیا در حوزه‌ی نظری و عملی معماری و شهرسازی خواهد پرداخت. مقرر است که هرسال موضوعی مرتبط با معماری آسیا برای این جایزه تعریف و اعلام شود.