ويژگي هاي خانه‌هاي قديمي

از جمله خصوصيات خانه هاي قديمي در بيشتر شهرها مساحت زياد آن است. سبك معماري آنها نيز به اين صورت است كه از دو قسمت اندروني و بيروني بوده است. اين خانه ها از قسمت هاي ذيل تشكيل مي شده اند:

1- سردر ورودي 2- در ورودي 3- هشتي ورودي 4- راهروي ورودي 5- ايوان ها 6- حياط و اتاقهاي اطراف آن 7- حوض 8- زيرزمين 9- سرويس ها

رم کولهاس …. REM KOOLHAAS

رم کولهاس تولد ؛ 1944م. – رتردام هلند
1956-1952م. – اقامت در اندونزی
1968-1956م. – آمستردام ؛
خبرنگار روزنامۀ Haagse Post
فیلمنامه نویس رادیو- تلویزیون
1972- 1968م. – لندن ؛
تحصیل در مدرسۀ معماری A A