بافت تاریخی «میبد» در حال تخریب است

بافت تاریخی محله خانقاه در شهر میبد  به بهانه بازسازی مسجد جامع با وجود مخالفت یگان حفاظت و پایگاه پژوهشی میبد تخریب شده است.  اهالی محله خانقاه چند روز پیش بنری را در نزدیکی مسجد خانقاه نصب کردند که نشان می‌داد قصد دارند عملیات اجرایی طرح بازسازی مسجد جامع خانقاه را شروع کنند آن‌هم باهدف اطلاعت بیشتر دربارهبافت تاریخی «میبد» در حال تخریب است[…]