09215815315 info@fanoo3.com

ماه: آگوست 2016

اخبار

بافت تاریخی «میبد» در حال تخریب است

ارسال شده توسط رسول صالحی پور

بافت تاریخی محله خانقاه در شهر میبد  به بهانه بازسازی مسجد جامع با وجود مخالفت یگان حفاظت و پایگاه پژوهشی میبد تخریب شده است.

 اهالی محله خانقاه چند روز پیش بنری را در نزدیکی مسجد خانقاه نصب کردند که نشان می‌داد قصد دارند

بیشتر بخوانید