طراحی انتزاعی

طرح‌های محسن ولیحی
از نیما یوشیج ، مرتضی ممیز ، مهدی اخوان ثالث ، محمد نوری ، محمدرضا لطفی ، احمدرضا احمدی ، فرهاد مهراد ، عزت‌الله انتظامی ، صمد بهرنگی ، شهرام ناظری و هوشنگ ابتهاج ، سهراب سپهری ، شجریان ،پروین اعتصامی ، صادق هدایت