2020-04-29

طراحی انتزاعی

طرح‌های محسن ولیحی
از نیما یوشیج، مرتضی ممیز، مهدی اخوان ثالث، محمد نوری، محمدرضا لطفی، احمدرضا احمدی،فرهاد مهراد، عزت‌الله انتظامی،صمدبهرنگی،شهرام ناظری و هوشنگ ابتهاج ،سهراب سپهری،شجریان ،پروین اعتصامی، صادق هدایت