برج شانگهای چین

برج شانگهای چین ساختمان اداری ، تجاری با 127 طبقه و 632 متر بلند ترین آسمان خراش چین و دومین آسمان خراش جهان است . هزینه ساخت این برج 2/4 میلیارد دلار بوده که از سال 2008 شروع به ساخت این آسمان خراش شد و تا 2014 ادامه داشت اما رونمایی برج برای عموم سال 2016 محقق شد.
یکی از ویژگی های این برج استفاده از فضای سبز و طبیعی در درون ساختمان است.