ورزشگاه های ترکیه جهت میزبانی یورو 2024

ورزشگاه های پیشنهادی فدراسیون فوتبال ترکیه جهت بدست آوردن میزبانی یورو 2024 اما در آخر این کشور آلمان بود که موفق به کسب میزبانی یورو 2024 شد .